Trang chủ   Nội thất   Nội thất văn phòng
Nội thất văn phòng đẹp

Nội thất văn phòng đẹp

Loại hình thiết kế: Nội thất văn phòng
Mã số công trình: NTVP-0205
Chủ đầu tư: Ông Vũ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tòa nhà 3D, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Loại hình thiết kế: Nội thất văn phòng Mã số công trình: NTVP-0205
Chủ đầu tư: Ông Vũ Mạnh Hùng Địa chỉ: Tòa nhà 3D, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Diện tích: 0 m Năm thiết kế: 2016