• Tuvan.kientrucancuong@gmail.com

Hình thức thiết kế

Loại thiết kế

Khu vực

Thiết kế phòng karaoke đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0128
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Anh Huy

Thiết kế phòng karaoke đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0205
 • Chủ đầu tư: Chị Hậu

Thiết kế phòng karaoke gia đình anh Phú

 • Mã số CT: NTKR-2010
 • Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Văn Phú

Thiết kế phòng karaoke chuyên nghiệp

 • Mã số CT: NTKR-0188
 • Chủ đầu tư: Chị Nguyễn Lan Anh

Mẫu phòng karaoke đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0155
 • Chủ đầu tư: Ông Trần Duy Nguyên

Mẫu phòng karaoke tân cổ điển đẹp

 • Mã số CT: NTKR-0178
 • Chủ đầu tư: Anh

Thiết kế phòng karaoke chuyên nghiệp

 • Mã số CT: NTKR-0170
 • Chủ đầu tư: Ông Lê Đăng Việt

Thiết kế karaoke

 • Mã số CT: NTKR-0160
 • Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Hữu Tiến

Thiết kế phòng karaoke đơn giản

 • Mã số CT: NTKR-0190
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Tình

Thiết kế quán karaoke

 • Mã số CT: NTKR-0165
 • Chủ đầu tư: Anh Nguyễn Tiến Linh

Thiết kế thi công phòng karaoke

 • Mã số CT: NTKR-0175
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn An

Nội thất phòng hát karaoke

 • Mã số CT: NTKR-0125
 • Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Văn Tính
Gọi ngay: 0906 213 688

© 2018 Keywords Magnets, All Rights Reserved